• în curs
  Comenzi

  Este în curs de implementare al unui modul hPROD adaptat pentru:

  • înregistrare comenzi
  • aplicare reguli de formare preț
  • facturare automată
 • mai 2017
  Certificat de calitate

  Implementare certificat de calitate tipărit pe verso la factură, cu ștampilă și semnătură, în funcție de conținutul facturii.

 • 12.2016 - 01.2017
  Reducere TVA standard la 19%

  Asistență de specialitate, acordată clienților cu ocazia reducerii cotei de TVA standard la 19%, bazată pe soluția pregătită de HAMOR Soft.

 • dec. 2016
  Note contabile pentru ERP

  Adaptare export note contabile din hSALAR și hIMOB pentru a fi importate în ERP-ul Registra.

 • trim. IV 2016
  Situații top vânzări

  Dezvoltare situații manageriale existente în hMARFE cu noi parametrii de analiză: agent, județ, furnizori.

 • trim. IV 2016
  Elaborare D394 din datele unor ERP-uri internaționale

  Soluția constă în importul datelor exportate din ERP în hMARFĂ și generarea declarațiilor de TVA.
  descriere...

 • trim. III-IV 2016
  Noua declarație 394

  Asistență de specialitate, acordată clienților cu ocazia introducerii noii declarații 394, bazată pe soluția pregătită de HAMOR Soft.

 • trim. II-IV 2016
  hMARFĂ - magazin cu amănuntul

  Dezvoltări de instrumente pentru activitatea unui magazin cu amănuntul:

  • recducere preț: pe baza unui document de ieșire se generează documentul de intrare cu preț redus
  • limitare articole care pot fi vândute cu cantitate parțială (de ex. mingea să nu se poată vinde cu cantitatea 0,3, dar napolitana da)
  • evidența datorii furnizori marfă (compensări de primit pt. mărfuri returnate, vândute cu reduceri etc.)
  • calcul perisaj permis pe bază de coeficiente
  • export catalog preț din hMARFĂ către cântarul DIGI SM5100
  • inventar parțial/complet pe grupe de marfă și pe date diferite
 • trim. I 2016
  hMARFĂ - evidență consum construcții

  Adaptare hMARFĂ pentru evidența materialelor și obiectelor de inventar aflate în depozit sau trimise la puncte de lucru.

 • 12.2015 - 01.2016
  Reducere TVA standard la 20%

  Asistență de specialitate, acordată clienților cu ocazia reducerii cotei de TVA standard la 20%, bazată pe soluția pregătită de HAMOR Soft.

 • trim. IV 2015
  Import date pontaj din SVTech în hSALAR

  Datele de intrări/ieșiri sunt colectate de sistemul SVTech.
  După verificarea prezențelor și motivarea absențelor, ele se exportă într-un fișier text structurat.
  Importul în hSALAR se poate face o dată sau de mai multe ori pe lună.
  Datele sunt importate pentru fiecare zi în parte (și nu cumulat pe lună).
  Sunt urmărite: orele suplimentare neplătite, compensările cu zile libere, ore suplimentare vechi care trebuie plătite.

 • trim. IV 2015
  Interfață dedicată vânzării cu casa de marcat

  Implementare pilot a noii interfețe dezvoltate de HAMOR Soft și dedicate vânzării cu amănuntul.
  Implementarea are loc într-un magazin mixt, preponderent alimentar.
  Principalele caracteristici ale interfeței:

  • poate fi operată fie cu tastatură, fie cu mouse, fie cu ecran tactil (touch screen)
  • produsele pot fi scanate una după alta, adică fără a utiliza comenzi pentru adăugare rând nou, enter etc.
  • permite multiple modalități de plată (numerar, tichete, card)
  • după finalizarea unui bon, interfața se reinițializează automat pt. începerea unei noi vânzări (nu este necesară alegerea operației de Adăugare, alegere tip document, completare cod client etc.)
  Descrierea mai detaliată găsiți aici .
 • trim. III 2015
  Garanții gestionari

  Elaborare componentă dedicată evidenței garanțiilor gestionarilor.
  Facilități:

  • evidența tip balanță a garanțiilor: sold început de lună, rețineri și restituiri în luna curentă, sold final
  • calcul automat a sumelor de reținut
  • export către bancă a sumelor reținute nominal
 • iunie 2015
  TVA 9% la alimente

  Asistență de specialitate, acordată clienților cu ocazia reducerii cotei de TVA la 9% la alimente, bazată pe soluția pregătită de HAMOR Soft.

 • martie 2015
  Migrare la nativ Linux

  Suport oferit echipei de la HAMOR Soft cu ocazia migrării la nativ Linux:

  • un client cu 12 utilizatori a migrat de sub Windows la Nativ Linux. (Anterior o stație performantă de Windows era considerat server. După migrare stațiile au rămas cele de Windows, programele rulează pe un server propriu-zis Linux.)
  • O migrare cu un grad de satisfacție ridicată: baza de date cu milioane de înregistrări răspunde interogărilor și pregătește situațiile în medie de 70 de ori mai rapid decât înainte.

 • trim. I 2015
  Adaptări programe la noutăţi legislative și facilități noi

  Principala temă a fost implementarea noului plan de cont în toate programele HAMOR Soft.
  Cu această ocazie au fost aduse programelor o mulțime de alte îmbunătățiri.
  Vă recomand documentațiile on-line pe www.hamor.ro/doc. Alegeți programul și pe pagina de titlu găsiți sub link-urile verde noutățile.

 • ian. 2015
  hMARFĂ - soluție de inventariere

  Implementare la un magazin cu amănutul cu evidență cantitativ-valorică a noii soluții de inventariere dezvoltat de HAMOR Soft.
  S-a estimat că s-a economisit cel puțin 24 de ore de lucru, deci trei zile de muncă, cu ajutorul acestei soluții.
  Un alt câștig mare este modul de lucru mult mai relaxat.

 • trim. IV 2014
  hSALAR - personalizare evidență pontaj

  Cererile clientului:

  • evidența orelor de noapte să fie pe zile
  • orele suplimentare să fie evidențate separat astfel: care sunt cele prestate în luna curentă, în luna precendentă și acum două luni
  • programul să compenseze cu ore libere mai întâi orele suplimentare mai vechi
  • programul să propună spre plată orele suplimentare lucrate cu două luni în urmă, dacă nu au fost compemensate între timp cu ore libere
 • trim. IV 2014
  hIMOB și IFRS

  Un client, parte al unui holding american, a cerut completarea evidenței hIMOB cu calcule și situații conforme IFRS (International Financial Report Standars) pentru a înlesni raportările în holding.

 • trim. IV 2014
  Migrare la nativ Linux

  Suport oferit echipei de la HAMOR Soft cu ocazia migrării la nativ Linux:

  • un client cu 5 utilizatori a migrat de sub Windows la Nativ Linux. (Anterior o stație Windows era considerat server. După migrare stațiile au rămas cele de windows, programele rulează pe un server propriu-zis Linux.)
  • un client cu 16 utilizatori a trecut de la Linux Terminal Server la utilizarea programelor HAMOR Soft pe server nativ Linux. Stațiile de lucru tot Windows.
 • trim. III 2014
  Rezerve din reevaluare

  Implementarea facilităților noi la clienți existenți.

 • trim. II 2014
  Centre de cost/profit

  Implementarea modulului de Centre standard cu următoarele completări:

  • - implementare reguli de completare automată cu centre în modulele: hMARFĂ, hIMOB, hSALAR și hSTOC adaptat special pentru evidență obiecte de inventar
  • - implementarea - în mod configurabil - ale regulilor de repartizare ale costurilor generale asupra centrelor generatoare de venituri
  • - dezvoltare situații specifice lunare și year-to-date
 • trim. II 2014
  Integrare hMARFĂ cu programe BitSoft

  Programul BitSoft servește activitatea de producție (hoteluri și restaurante) și datele se importă în hMARFĂ pentru contabilizare, declarații, situații financiare, analize pe centre etc.

  Importul se realizează pe zile și în trei pași:

  • vânzările - din modulul Opera, se importă fiecare document în parte, detailat pe tipuri de venit și centre de profit
  • recepțiile - din modulul Micros, se importă fiecare document în parte, global valoric pe cote de TVA și centre de profit
  • consumurile - din modulul Micros, se importă fiecare document în parte, global valoric pe cote de TVA și centre de profit
 • trim. I 2014
  Implementare evidență la un magazin mixt, preponderent alimentar

  Principalele facilități:

  • tipărire etichete cu cod de bare pe baza recepției: cu preț unitar de vânzare și preț pentru unitate de măsură, țara de orgine (în cazul legumelor-fructelor)
  • generare report de gestiune
  • integrare hMARFĂ cu programul MyCashRegister (programul POS): hMARFĂ servește MyCashRegsiter cu nomenclatorul de marfă și prețurile actuale, respectiv în hMARFĂ se importă vânzările zilnice
  • urmărirea stocului magazinului din hMARFĂ, ne mai fiind necesară descărcarea gestiunii pe bază de coeficient
 • trim. I 2014
  Adaptări programe la noutăţi legislative și facilități noi

  Implementare upgrade-uri la programele:

  • hMARFĂ - noile reguli la TVA la încasare, actualizare D394, facilități noi
  • hSALAR - actualizare D205, D112, facilități noi
  • hBILANȚ - actualizare formulare bilanț, D101, facilități noi
  • hIMOB, hCONT - facilități noi

  Documentațiile de bază ale programelor precum și documentațiile upgrade-urilor se pot consulta din 2014 on-line pe www.hamor.ro/doc.

 • trim. IV 2013
  Controlling

  Dezvoltare modul Controlling pentru hSALAR, cu situații lunare și year-to-date (YTD).

 • trim. III 2013
  TVA 9%

  Asistență de specialitate acordată clienților cu foc continuu cu ocazia extinderii TVA 9% la unele produse de panificație.

 • iulie 2013
  Ergonomizare birou

  Cu ajutor de specialitate am proiectat un mobilier de birou nou pentru a putea lucra alternativ atât stând pe picioare cât și șezând, important pentru menținerea sănătății oaselor:

  • masă de lucru cu înălțime ajustabilă - tehnologie VARISTAND
  • dulap compartimentat în funcție de propria înățime și pentru a crește operativitatea activităților de rutină
 • trim. II 2013
  Evidența colectării laptelui

  Reproiectarea programului hLACT pentru realizarea următoarelor obiective:

  • flexibilitate mai mare pentru stabilirea prețului laptelui - cu limitări și retroactiv
  • automatizare generare situații lunare
  Soluție elaborată în echipă cu HAMOR Soft.
 • trim. II 2013
  Fluturaș pe e-mail

  Fluturașii de salariu se trimit pe e-mail angajaților în format pdf.

  Noua metoda înlocuiește pe cea veche: de tipărire pe hârtie a fluturașilor și punerea lor în plic cu fereastră.
  Fluturașul conține și alte informații utile, precum situația zilelor de concediu de odihnă.

  Soluție elaborată în echipă cu HAMOR Soft.

 • trim. I 2013
  Import recepții în hMARFĂ

  Recepțiile introduse în programul farmaceutic se importă valoric în hMARFĂ.

 • trim. I 2013
  Campanie de promovare hIMOB - evidența reevaluărilor

  Campanie de promovare a programului hIMOB - Gestiunea şi contabilitatea imobilizărilor, axată pe evidența reevaluărilor (rezerve din reevaluare, surplusuri, cheltuieli, compensări) - campanie derulată de colaboratoarea CLINCIU Ioana-Alina.

 • trim. I 2013
  Adaptări programe la noutăţi legislative

  Implementare upgrade-uri la programele hMARFĂ, hSALAR:

  • TVA la încasare - puteți parcurge studiul introductiv pentru a vedea noutățile în program
  • declarația 205
 • ianuarie 2013
  Comenzi >> recepții >> facturi

  Lucrare hMARFĂ:

  • generare recepție din comandă,
  • generare factură din recepție și comandă.
 • trim. IV 2012
  Facturi grafice multipagină

  Lucrări de implementare facturi grafice multipagină în hMARFĂ.

 • septembrie 2012
  Export temporar

  Asistență pentru organizarea evidenței exportului temporar în hMARFĂ.

 • septembrie 2012
  Asistențe pentru pregătirea auditului interimar
 • trim. III 2012
  Adaptări programe la noutăţi legislative

  Implementare upgrade-uri la programele:

  • hBILANŢ - raportare semestrială 2012
  • hSALAR - modificari contributii sociale, calcul impozit la: convenții civile, drepturi de autor, contracte de expertiză, persoane fizice asociate la o microîntreprindere, persoane rezidente asociate la firme plătitoare de impozit pe profit, achiziții de la agricultori persoane fizie sau arendași
  • hMARFĂ - situații semestriale 2012
 • sem. II 2012
  Campanie Noul Mediu

  Noul mediu este un pachet de soluţii prin care:

  • bazele de date arhive se integrează în noua tehnologie de printare, se pot tipări din ele listele, indiferent cum au fost setate de-a lungul deceniilor
  • este posibilă tipărirea listelor şi mai late decât A3 peisaj
  • dacă clientul preferă, atunci executabilele HAMOR vor rula nativ Windows
  • aspect mai plăcut: interfaţă programe, liste
  Pentru mai multe detalii: www.hamorsoft.ro
  În cursul semestrului am migrat majoritatea implementărilor de programe HAMOR Soft în noul mediu.

 • iunie 2012
  hMARFĂ - o nouă lucrare de generare documente de ieșire din Excel

  Pe baza datelor introduse în Excel se generează facturi, avize în hMARFĂ.
  Lucrare comandată de partenerul INFO-SOLVER Srl pentru un client al său.

 • aprilie 2012
  CLINCIU Ioana-Alina - colaboratoare în marketing

  Începere colaborare cu d-ra CLINCIU Ioana-Alina cu scopul de a dezvolta activitățile noastre de promovare ale programelor HAMOR Soft.

 • martie 2012
  hIMOB cu evidenţa rezervelor din reevaluare

  Implementare hIMOB inclusiv cu componenta rezervelor din reevaluare.
  Paşii principali ai implementării:

  • instalare program hIMOB
  • adaptare - personalizare
  • conversia datelor: descriere mijloace fixe, valori contabile, valori fiscale
  • conversia datelor de reevaluare
  • confruntare rezultate obţinute cu contabilitate şi situaţii de audit
 • februarie 2012
  Programe HAMOR Soft pe Win 64 biti

  Primele migrări de programe HAMOR Soft efectuate de firma noastră pe calculatoare cu sistem de operare Windows 7 și de 64 de biți.
  Migrarea se face ușor pe baza documentației elaborate de producător, inclusiv cu soluție pentru consultarea bazelor de date vechi, din anii '90.

 • trim. I 2012
  Adaptări programe la noutăţi legislative

  Implementare upgrade-uri la programele hSALAR, hMARFĂ, hBILANŢ:

  • programele să genereze declaraţiile D112, D300, D390, D394, situaţiile de bilanţ, D101 conform noilor specificaţii
  • COR nou, deductibilitate 50% la cheltuielile cu autoturisme etc.
 • trim. I 2012
  Lucrări de închidere de an
  • asistenţă elaborare situaţii pentru audit
  • asistenţă elaborare situaţii despre surplusuri din rezervele de reevaluare
  • asistenţă elaborare fişe fiscale 2011
 • ianuarie 2012
  Cost mediu ponderat

  Implementarea opţiunii de cost mediu ponderat la un client, care produce cu multe materiale auxiliare de valoare mică, grupabile în câteva categorii majore şi fungibile.
  CMP este aplicat doar la gestiunile cu materiale auxiliare, restul gestiunilor au rămas cu FIFO.

 • decembrie 2011
  Lucrări de închidere de an
  • promovare soluţii de inventariere (extrase de cont clienţi/furnizori, inventariere imobilizări)
  • promovare soluţii de export date în XML
  • asistenţă elaborare situaţii anuale (pentru calculul premiilor anuale etc.)
 • noiembrie 2011
  Lansare site nou

  Cu un conţinut regrupat, îmbogăţit şi un aspect profesionist.

 • august 2011
  hMARFĂ - asistență reorganizare evidență stocuri

  Asistenţă pentru conversia datelor: s-a trecut de la coduri generice la coduri de bare în evidenţa stocurilor de materii prime. Implementare proceduri de import a loturilor de intrare şi ieşire: datele pregătite de gestionar în Excel se importă de către contabil la recepţii şi bonuri de consum.

 • vara 2011
  Centre

  Implementarea soluţiei aşa numite "centre" la firmele unui grup. Analiza, elaborarea specificaţiilor şi dezvoltarea au fost făcute de către HAMOR Soft pe baza ideii conduceri grupului.
  Soluţia are ca finalitate: instrumente simple şi transparente pentru analize manageriale.(Beneficiarul este cel care decide ce conţinut economic atribuie centrului: loc de cheltuială, activitate, proiect, departament etc.)

 • iulie 2011
  Concediu de odihnă

  Am fost într-o tabără creştină şi la o discuţie am "inventariat" de ce fel de caracter trebuie să dea dovadă un creştin în munca sa (ordinea este aleatorie):

   hărnicie, perseverenţă, dăruire, punctualitate, lucru de calitate, credibilitate, convingere, creativitate, flexibilitate, smerenie, consecvenţă, bucurie, recunoştinţă faţă de Domnul Lui, iubire, să încurajeze lucrul în echipă, să termine în timp optim sarcinile, acceptarea autorităţii, bun gospodar cu resursele de care răspunde, aprecierea muncii proprii şi a subordonaţilor la remuneraţii juste, politicos şi respectuos inclusiv cu subordonaţii lui.
  Zâmbiţi, nu? Vă gândiţi la Dumneavoastră sau la noi cât de multe lipsuri avem? V-am dat o "unealtă bună" ca să ne apreciaţi munca, aşa-i?
  Important e, că Christos spune: în El este posibil. (Fil. 4:13)

 • iunie 2011
  hMARFĂ - generare facturi din Excel

  Datele de facturat se completează în Excel, astfel: pe o axă sunt clienţii, pe o altă axă sunt produsele. În acelaşi fişier xls pot fi mai multe foi de lucru cu astfel de tabele. Fiecare tabel corespunde unei rute, agent etc.
  Se poate alege dacă se importă datele de pe toate foile de lucru sau doar de pe una.(Soluţie realizată în echipă cu HAMOR Soft.)

 • aprilie 2011
  hSALAR - fluturaș

  Dezvoltare listă bazată pe tip document pentru ca fluturaşul tocmai tipărit să fie gata de pus în plic cu fereastră.

 • anul 2011
  Campanie Noul Mediu

  Noul mediu este un pachet de soluţii prin care:

  • bazele de date arhive se integrează în noua tehnologie de printare, se pot tipări din ele listele, indiferent cum au fost setate de-a lungul deceniilor
  • este posibilă tipărirea listelor şi mai late decât A3 peisaj
  • dacă clientul preferă, atunci executabilele HAMOR vor rula nativ Windows
  • aspect mai plăcut: interfaţă programe, liste
  Pentru mai multe detalii: www.hamorsoft.ro
  În cursul anului dorim să promovăm şi să-l implementăm la câţi mai mulţi dintre clienţii noştrii. Implică o lucrare mai amplă, ordonarea bazelor de date mai vechi, etc.

 • trim. I 2011
  hSALAR - conversia datelor istorice din ultimii 10 ani

  Implementare hSALAR nou - în Fişe de evidenţă salarii s-a preluat istoricul din ultimii 10 ani ai statelor de plată.

 • sem. II 2010
  hSALAR - export de date către sistemul central HR al holdingului.

  Exportul de date se face lunar, cuprinde situaţii din Personal, Concedii de boală, Stat de salarii. Datele se preaiu mai întâi în fişiere intermediare pentru a fi în structura convenită, după care se exportă în format CSV. Soluţia cuprinde şi un dicţionar cu ajutorul căruia termenii (funcţie, loc de muncă etc.) sunt traduşi în engleză.(Soluţie realizată în echipă cu HAMOR Soft.)

 • august 2010
  hSALAR - import date prezenţă din sistemul de pontaj Zucchetti

  Datele de prezenţă sunt finalizate în sistemul Zucchetti, după care exportate şi importate în hSALAR în forma de total ore pe tipuri de prezenţă.

 • iulie-august 2010
  Trecerea la TVA 24%

  Campanie desfăşurată în mai multe etape:

  • pregătirea bazelor de date hMARFĂ pentru emiterea documentelor, pentru gestionarea mai multor cote simultan, asistenţă reevaluare stocuri cu amănuntul;
  • upgrade jurnale de TVA.

 • trim. I 2010
  hSTOC - Soluţie dedicată evidenței obiectelor de inventar

  Principalele obiective:

  • evidenţa obiectelor de inventar
  • individual sau în loturi, după locul lor de folosinţă, gestionarul responsabil, durata de uzură, durata de folosinţă
  • urmărirea mişcărilor - intrări sau ieşiri, transferuri (adică schimbarea locului de folosinţă), aprecieri sau deprecieri de valoare
  • calculul uzurii treptate
  • similar calcului amortizării: în mod liniar, în funcţie de valoarea şi durata rămasă de uzură
  • liste - precum balanţe sintetice, analitice, liste de inventar, etc. care evidenţiază obiectele atât cantitativ cât şi valoric
  • contabilizarea mişcărilor, a uzurii
  (Soluţie realizată în echipă cu HAMOR Soft.)

 • trim. I 2010
  Soluție de urmărire materiale pe lucrări

  hMARFĂ - implementare tipuri de documente şi proceduri pentru:

  • recepţionare materiale cu specificarea lucrării pentru care au fost achiziţionate;
  • trecerea automată în consum a materialelor care au fost cumpărate pentru lucrări;
  • urmărire: care consum ale cărei lucrări a fost deja facturat clientului.
  Soluţia a fost comandată de o firmă de construcţii, cu mai multe lucrări desfăşurate simultan.

 • decembrie 2009
  hMARFĂ – asistență organizare tipărire facturi

  Analiză costuri tipărire facturi (materiale de birotică, timp de lucru) şi asistenţă implementare sistem nou de facturare:

  • trecere la facturi grafice;
  • tipărire pe ele inclusiv ştampilă şi semnătură;
  • decizie automatizată dacă se tipăreşte şi chitanţa.
  Soluţia a fost adoptată de o firmă care emite câteva sute de facturi zilnic.

 • octombrie 2009
  hSALAR – dezvoltare componentă Studii

  Componenta Studii ţine evidenţa diplomelor, atestatelor, certificatelor de diferite tipuri (şcoli, facultăţi, cursuri, cunoştinţe de limbă străină) inclusiv – dacă e cazul - termenul de valablitate a lor.
  Dezvoltarea s-a făcut la cererea unui client cu cca. 400 de angajaţi, încadraţi în funcţii foarte variate şi multe dintre ele cu obligativitatea ca încadratul să aibă certificare validă (neexpirată).

 • anul 2009
  Evidența rezervelor din reevaluare

  În cursul anului am implementat la mai mulţi clienţi soluţia pregătită de HAMOR Soft pentru evidenţa rezervelor de reevaluare şi calculul surplusului de amortizare în programul hIMOB, necesar respectării legii HG 34/2009.

 • 1 sept. 2009
  Lansare site ConsSI SRL

  Prin acest site dorim să prezentăm pe scurt activitatea firmei şi experienţa cumulată în timp; să definim care este rolul nostru în economie prin valorile ce Vă punem la dispoziţie.